ขนานที่ ๑

ท่านให้เอา ไข่ขาว (ไข่ไก่ หรือ ไข่เป็ด ก็ได้ คัดเอาไข่แดงออก) นำมากวนให้ละลายดี ใช้รับประทาน ชั่วครู่หนึ่ง ผู้ป่วยจะอาเจียนเอายาพิษออกมาจนหมดท้อง แล้วรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลต่อไป ฯ

บุญผ่อง (หมอชาวบ้าน) ชัยนาท.

ขนานที่ ๒

ท่านให้เอาน้ำปลาร้าหลน (ที่เย็นลงแล้ว กรองเอาเฉพาะน้ำปลาร้าเท่านั้น) นำมากรอกลงในปากผู้ป่วย ชั่วเวลา ๓ – ๔ นาที ผู้ป่วยจะอาเจียนเอายาพิษออกมาจนหมดท้อง แล้วรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลต่อไป ฯ

พุทธบุตรภิกขุ (หมอชาวบ้าน) นครราชสีมา.
บทความก่อนหน้านี้แก้อหิวาตกโรค (ท้องร่วง)
บทความถัดไปแก้พิษงูกัดทุกชนิด