สารบัญ

           คนไทยใช้ยากลางบ้านมาแต่โบราณ ทุกวันนี้เริ่มจะเลือนหายไป เว็บตำรายากลางบ้านไม่หวังอะไรมากเพียงต้องการรักษาภูมิปัญญาเหล่านี้ไม่ให้สูญหาย เมื่อเห็นตำราจึงอยากแบ่งความรู้นี้ แต่ไม่แนะนำให้นำไปใช้โดยพลการ เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ หากจะนำไปใช้ให้ปรึกษาผู้รู้โดยเฉพาะแพทย์แผนไทยเสียก่อน ทุกสิ่งอย่างล้วนเป็นดาบสองคม หากใช้เป็นพอดีพอเหมาะจะเป็นคุณ หากใช้อย่างงมงายไม่มีความรู้มากเกินไปจะเป็นโทษน้อยไปจะไร้ผล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน เพราะเราเพียงวางเป็นความรู้แขนงหนึ่งเท่านั้น