ขนานที่ ๑ท่านให้เอา เกลือทะเล (เกลือใส่แกง) นำมาอมไว้ มีสรรพคุณแก้อาการไอ ให้หายไปได้อย่างน่าอัศจรรย์นักแลฯ

สำราญ พรรณอรรถ บางปะอิน อยุธยา (หมอชาวบ้าน)

ขนานที่ ๒ท่านให้เอา ผลมะนาวสด นำมาผ่าซีก โรยเกลือป่น (เกลือทะเล สำหรับใส่แกง) รอให้เกลือละลายซึมซาบเข้าไปในเนื้อมะนาวแล้ว เงยหน้าอ้าปาก บีบน้ำมะนาวลงในปาก ให้ไหลเข้าสู่ลำคอ มีสรรพคุณบำบัดอาการไอได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

นพ. กรุงไกร เจนพาณิชย์ (หมอชาวบ้าน)

ขนานที่ ๓ท่านให้เอา ผลมะนาวสด นำมาผ่าซีกแล้ว เอาด้านหน้าของซีกมะนาวรมควันไฟขี้ไต้ จนควันไฟจับดำแล้ว โรยเกลือป่น (เกลือทะเล สำหรับใส่แกง) รอให้เกลือละลายซึมซาบเข้าไปในเนื้อมะนาวแล้ว เงยหน้า อ้าปากบีบน้ำมะนาวลงในปาก ให้ไหลลงสู่ลำคอ มีสรรพคุณบำบัดอาการไอได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

นพ. กรุงไกร เจนพาณิชย์ (หมอชาวบ้าน)

ขนานที่ ๔ท่านให้เอา ลูกมะแว้งเครือสดๆ ๕-๖ ลูก นำมาเคี้ยวกลืนเฉพาะน้ำ จนหมดรสขมแล้ว คายกากทิ้งเสีย มีสรรพคุณบำบัดอาการไอได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

นพ. กรุงไกร เจนพาณิชย์ (หมอชาวบ้าน)

ขนานที่ ๕ท่านให้เอา เกลือทะเล (เกลือใส่แกง) กับ ใบพลู (ใบพลูกินกับหมาก) ตัวยา ๒ อย่างนี้เอาอย่างละพอสมควร นำมาเคี้ยวอมไว้ กลืนน้ำยาลงลำคอบ้าง ๒-๓ ครั้ง มีสรรพคุณแก้โรคไอเพราะเป็นหวัด ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระครูโกมุทธรรมธาดา วัดป้อมวิเชียรโชติการาม อ.เมือง สมุทรสาคร

ขนานที่ ๖ท่านให้เอา น้ำผึ้งแท้ ๒ ช้อนคาว กับ น้ำมะนาว ๑ ซีก นำมาบีบน้ำมะนาวลง ผสมกับ น้ำผึ้ง กวนให้เข้ากันดีแล้ว ใช้รับประทานครั้งเดียวให้หมด อาการไอจะพลันหายไปทันที มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ

พระมหาวิสุทธิ์ มหาวีโร วัดพิชัยสงคราม อ.เมือง สมุทรปราการ

ขนานที่ ๗ท่านให้เอา ใบต้นรางจืด ๑ กำมือ นำมาล้างน้ำให้สะอาด ตำให้แหลก คั้นเอาน้ำ ผสมกับน้ำซาวข้าว ประมาณครึ่งแก้วกาแฟ กวนให้เข้ากันใช้รับประทาน มีสรรพคุณแก้โรคไอให้หายไป ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล เคยใช้รักษาได้ผลดีมามากแล้วฯ

พระครูวิบูลจริยาวัตร วัดสิงห์ทอง อ.เมือง ลพบุรี

ขนานที่ ๘ท่านให้เอา แง่งขิง ๑ หัวหอม ๑ เกลือทะเล (เกลือใส่แกง) ๑ ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้เอาอย่างละพอสมควร นำมาตำให้ละเอียด ผสมกับ น้ำผึ้งแท้ ใช้รับประทาน มีสรรพคุณแก้อาการไอได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

วิทยาทานสงวนนาม

ขนานที่ ๙ท่านให้เอา หัวข่า ๑ ผลมะนาว ๑ น้ำตาลทรายขาว ๑ หรือ น้ำตาลทรายแดง ๑ ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้เอาอย่างละพอสมควร นำหัวข่ามาทุบพอช้ำๆ ฝานเป็นชิ้นบางๆ บีบน้ำมะนาว และใส่น้ำตาลทรายขาวลงผสม แล้วใช้อมไว้ค่อยๆเคี้ยวกลืนลงสู่ลำคอบ้าง มีสรรพคุณแก้อาการไอ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

วิทยาทานสงวนนาม

ขนานที่ ๑๐ท่านให้เอา ส้มมะขามเปียก นำมาผสมกับ น้ำผึ้งแท้ กวนให้เข้ากันดีแล้ว ใช้รับประทาน มีสรรพคุณแก้อาการไอ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

วิทยาทานสงวนนาม

ขนานที่ ๑๑ท่านให้เอา หัวยาข้าวเย็นเหนือ ๑ หัวยาข้าวเย็นใต้ ๑ ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้เอาหนักอย่างละ ๕ บาทเท่ากัน นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยาประมาณ ๑ ถ้วยชา ใส่เกลือทะเล (เกลือใส่แกง) ลงผสมเล็กน้อย รับประทาน เวลาเช้า-เย็น วันละ ๒ เวลา มีสรรพคุณแก้โรคไอ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระสมควร ธาตุกาโม วัดสาลวัน อ.นครชัยศรี นครปฐม

ขนานที่ ๑๒ท่านให้เอา เมนทอล หนัก ๔ บาท การบูร หนัก ๒ สลึง พิมเสน หนัก ๒ สลึง นำตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้มาบดให้ละเอียด ใส่ขวดแล้วปิดฝาไว้ให้แน่น เก็บไว้ ๑ คืน ตัวยานั้นจะละลายเป็นน้ำ ใช้ดมและทาบริเวณลำคอ อาการโรคหวัดและอาการโรคไอ จะพลันหายไป มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ

พระสมพิศ อุสโภ วัดไร่ใน อ.ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์
บทความก่อนหน้านี้ยาแก้โรคเด็กอ่อนเป็นหวัด
บทความถัดไปยาแก้โรคไอเรื้อรัง