ยาแก้โรคเริม - งูสวัด - ขยุ้มตีนหมา

ขนานที่ ๑

ท่านให้เอา ใบน้ำเต้าสด กับ ขี้วัวแห้ง จำนวนมากน้อยตามต้องการ ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้เอาอย่างละเท่าๆกัน นำมาตำผสมกันให้ละเอียด ใช้พอกบริเวณที่เป็นโรคเริม – งูสวัด – ขยุ้มตีนหมา ใช้พอกทาวันละ ๑ ครั้ง ประมาณ ๓ วัน โรคหายแล มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ

พระครูโกมุทธรรมธาดา วัดป้อมวิเชียรโชติการาม อ.เมือง สมุทรสาคร
เจ้าอธิการเทพ คุณวโร อ.โคกสำโรง ลพบุรี

ขนานที่ ๒ท่านให้เอา ตาข่ายแห หรือ ตาข่ายสวิง ก็ได้ (ที่เก่าขาดเลิกใช้แล้ว) นำมาเผาไฟในกะลามะพร้าว (ที่ขูดใหม่ๆ) ให้ไหม้เป็นขี้เถ้า ผสมกับ น้ำครำ กวนให้เข้ากันดีแล้ว ใช้ขนไก่ หรือ ใช้สำลีพันปลายไม้ จุ่มน้ำยาทาบริเวณที่เป็นโรคเริม – งูสวัด – ขยุ้มตีนหมา – ไฟลามทุ่ง ทาเพียง ๒-๓ ครั้งเท่านั้น มีสรรพคุณอย่างชะงัดนักแล เคยใช้รักษาได้ผลดีมามากรายแล้วฯ

พระอธิการวิรัติ กิตติคุโณ วัดคลองสุทธาวาส อ.บ้านหมี่ ลพบุรี

ขนานที่ ๓ท่านให้เอา ตาข่ายแห เปลือกหอยโข่ง (ที่ตายแล้ว) นำมาฝนกับหินลับมีดโกน ผสมกับ น้ำฝน ฝนจนน้ำยาข้นแล้ว ใช้ทาบริเวณที่เป็นโรคเริม – งูสวัด ทาเพียงครั้งเดียว โรคหายแล มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ

พระครูพรหมสร วัดใหม่นุกูล อ.บ้านแพ้ว สมุทรสาคร

ขนานที่ ๔ท่านให้เอา ขี้ห่าน จำนวนมากน้อยตามต้องการ นำมาเผาไฟให้ไหม้ดีแล้ว ผสมกับ เหล้า ใช้ทาบริเวณที่เป็นโรคเริม – งูสวัด – ขยุ้มตีนหมา ทาเพียงครั้งเดียว มีสรรพคุณอย่างชะงัดนักแลฯ

วิทยาทานสงวนนาม

ขนานที่ ๕ท่านให้เอา ขอบชะงนางแดง ฝนกับ น้ำปูนใส (น้ำปูนแดงกินกับหมาก) ให้น้ำยาข้นพอสมควร ใช้ทาบริเวณที่เป็นโรคเริม – งูสวัด – ขยุ้มตีนหมา มีสรรพคุณอย่างชะงัดนักแลฯ

วิทยาทานสงวนนาม

ขนานที่ ๖

ท่านให้เอา หญ้างวงช้าง จำนวนมากน้อยตามต้องการ นำมาล้างน้ำให้สะอาด ตำให้ละเอียด ผสมกับ น้ำครำ (ที่ใสๆ) ใช้ทาบริเวณที่เป็นโรคเริม – งูสวัด – ขยุ้มตีนหมา มีสรรพคุณอย่างชะงัดนักแลฯ

ร.ต.อ. เปี่ยม บุญยะโชติ กรุงเทพมหานคร

ขนานที่ ๗ท่านให้เอา ใบเสลดพังพอน ๑ กำมือ นำมาล้างน้ำให้สะอาด ตำให้ละเอียด ผสมกับ สุรา ใช้ขนไก่ป้ายยาทาบริเวณที่เป็นโรคเริม – งูสวัด – ขยุ้มตีนหมา ทาวันละหลายๆครั้ง มีสรรพคุณอย่างชะงัดนักแลฯ

พระครูพุทธฉายาภิบาล วัดพระพุทธฉาย สระบุรี

ขนานที่ ๘ท่านให้เอา หญ้าพันงูแดง ๗ ยอด กับ ขี้เถ้ากลางเตาไฟ ๓ หยิบมือ ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้ นำมาตำผสมกัน ละลายกับ น้ำมูตรเด็ก หรือ ละลายกับ น้ำครำ (ใต้ถุนเรือน) ใช้ทาบริเวณที่เป็นโรคเริม – งูสวัด – ขยุ้มตีนหมา มีสรรพคุณอย่างชะงัดนักแลฯ

ร.ต.อ. เปี่ยม บุญยะโชติ กรุงเทพมหานคร

ขนานที่ ๙ท่านให้เอา กระดูกกระต่าย นำมาฝนกับ เหล้า ใช้ทาบริเวณที่เป็นโรคเริม – งูสวัด – ขยุ้มตีนหมา มีสรรพคุณอย่างชะงัดนักแลฯ

แฟนหมอชาวบ้าน จ.อุดรธานี

ขนานที่ ๑๐ท่านให้เอา กำมะถันแดง จำนวนมากน้อยตามต้องการ นำมาบดให้ละเอียด ผสมกับ เหล้าโรง (พอสมควร) ใช้ขนไก่ชุบน้ำยาทาบริเวณที่เป็นโรคเริม – งูสวัด – ขยุ้มตีนหมา ทาวันละหลายๆครั้ง มีสรรพคุณอย่างชะงัดนักแลฯ

พระธรรมกิตติโสภณ วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร

ขนานที่ ๑๑

ท่านให้เอา รากต้นพงดอ นำมาล้างน้ำให้สะอาด ตำให้ละเอียด ผสมกับ เหล้าโรง ใช้ทาบริเวณที่เป็นโรคเริม – งูสวัด – ขยุ้มตีนหมา มีสรรพคุณอย่างชะงัดนักแลฯ

พระทองพูน ชยาลงกาโร วัดบ้านกลาง อ.เสาไห้ สระบุรี

ขนานที่ ๑๒ท่านให้เอา เปลือกหอยมุก กับ น้ำมะนาว ฝนกับหินลับมีดโกน ฝนให้มีน้ำยาข้น ใช้น้ำยาทาบริเวณที่เป็นโรคเริม – งูสวัด – ขยุ้มตีนหมา ชั่วเวลา ๒๔ ชั่วโมง โรคเริม – งูสวัด – ขยุ้มตีนหมา จะหายไปทันที มีสรรพคุณอย่างชะงัดนักแลฯ

พระสมุห์ประมวล เขมวโร วัดตะวันเย็น อ.โคกสำโรง ลพบุรี

ขนานที่ ๑๓ท่านให้เอา หินลับมีดโกน ๒ ก้อน นำมาล้างน้ำให้สะอาดแล้ว ใช้หินลับมีดโกน ๒ ก้อนนั้นฝนกับ น้ำซาวข้าว ฝนให้มีน้ำยาข้นแล้ว ใช้น้ำยาพอกบริเวณที่เป็นโรคเริม – งูสวัด – ขยุ้มตีนหมา เวลาเช้า – เย็น เพียง ๓ วันเท่านั้น โรคจะหายไป เคยใช้รักษาได้ผลดีมามากแล้ว มีสรรพคุณอย่างชะงัดนักแลฯ

พระครูสิริพัฒนกิจ วัดโคกเสือ อ.เสนา อยุธยา

ขนานที่ ๑๔ท่านให้เอา หญ้าแพรก ๑ หญ้าปากควาย ๑ ใบบอระเพ็ด ๑ ใบน้ำเต้า ๑ ตัวยาทั้ง ๔ อย่างนี้เอาอย่างละเท่าๆกัน นำมาล้างน้ำให้สะอาด ตำให้ละเอียด คั้นเอาเฉพาะน้ำ ผสมกับ น้ำซาวข้าว ใช้สำลีชุบน้ำยาพอกบริเวณที่เป็น โรคเริม – งูสวัด – ขยุ้มตีนหมา คอยหยอดน้ำยาอยู่เสมอ อย่าให้น้ำยาแห้ง ชั่วเวลา ๓๐ นาที จะหายปวดแสบร้อน มีสรรพคุณอย่างชะงัดนักแลฯ

อาจารย์เจือ ขจรมาลี

ขนานที่ ๑๕ท่านให้เอา ผลน้ำเต้าแห้ง (ชนิดคอคอด) ๑ ลูก นำมาใส่ปีบเผาไฟให้ไหม้เป็นถ่าน บดให้ละเอียด ผสมกับ สุรา ใช้ทาบริเวณที่เป็นโรคเริม – งูสวัด – ขยุ้มตีนหมา ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล

พระครูใบฎีกาสมศักดิ์ ฐานธมฺโม วัดช่องลม อ.เมือง สมุทรสงคราม
บทความก่อนหน้านี้ยาป้องกันและแก้โรคปากเหม็น
บทความถัดไปยาลดความร้อนจากอาการไข้สูง