ยาแก้โรคเบาหวาน

ขนานที่ ๑

ท่านให้เอา รังผึ้ง (เอาทั้งรังพร้อมทั้งตัวอ่อน) ๑ รัง เหล้า ๑ ขวด หัวกระชาย ๑๒ หัว เปลือกตะโกนา (ต้นตะโกดัด สด หรือ แห้ง ก็ได้) ๓ เปลือก ตัวยาทั้ง ๔ อย่างนี้ นำมาดองรวมกัน โดยนำรังผึ้งใส่ลงในโถ หรือ ใส่ในโหล เทเหล้าลงผสมพอท่วมรังผึ้ง ใส่หัวกระชาย (ซึ่งปอกเปลือกและทุบให้แตกเสียก่อน) และ ใส่เปลือกตะโกนา ลงผสม หมักดองไว้ ๓ วัน ใช้น้ำยาดองนี้รับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชาจีน เวลาก่อนอาหารเช้า-เย็น วันละ ๒ เวลา ทุกวัน ติดต่อกันไปจนครบ ๑ เดือนแล้วฯท่านให้เอา ต้นเหงือกปลาหมอ (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) จำนวนพอสมควร นำมาล้างน้ำให้สะอาด หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ตากแดดให้แห้ง บดเป็นผง จำนวน ๖ ถ้วยชาจีน เอาพริกไทยร่อน จำนวน ๓ ถ้วยชาจีน บดให้ละเอียด ผสมกับน้ำผึ้งแท้ ปั้นเป็นลูกกลอนขนาดเท่าเมล็ดพุทรา จำนวน ๑๐๘ เม็ด ใช้รับประทานครั้งละ ๑ เม็ด เวลาก่อนอาหารเช้า-เย็น ทุกวัน ติดต่อกันไปจนครบ ๕๔ วัน แล้วโรคเบาหวานจะหายขาด เจ้าของยาขนานนี้ได้ใช้รักษาตัวเองหายขาดมาแล้ว มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ

นายสละ แสงวิภาต อ.บ้านแพ้ว สมุทรสาคร

ขนานที่ ๒

ท่านให้เอา ต้นครอบจักรวาล (หรือ ต้นฟันสี) กับ ต้นไมยราบ ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้ เอาอย่างละเท่าๆกัน นำมาล้างน้ำให้สะอาด หั่นตากแดดให้แห้ง คั่วไฟให้สุกเหลือง ใช้ชงกับน้ำร้อน ใช้น้ำยารับประทานต่างน้ำชา โรคเบาหวานจะค่อยๆหายไปแลฯ

วิทยาทานสงวนนาม

ขนานที่ ๓

ท่านให้เอา ต้นเหงือกปลาหมอ (ชนิดแดง เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) หนัก ๑๐ บาท กับ พริกไทยร่อน หนัก ๕ บาท ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้นำมาตำให้ละเอียด ผสมกับ น้ำผึ้งแท้ ปั้นเป็นลูกกลอนขนาดเท่าเมล็ดพุทรา ใช้รับประทาน เวลาก่อนนอน ทุกวัน โรคเบาหวานจะหายขาดแลฯ

วิทยาทานสงวนนาม

ขนานที่ ๔

ท่านให้เอา รากต้นมะดัน หนัก ๑ กก. นำมาล้างให้สะอาด ใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใส่เกลือทะเล (เกลือใส่แกง) ผสมให้มีรสเค็มพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา วันละ ๓ ครั้ง ทุกวัน โรคเบาหวานจะค่อยๆหายไปแลฯ

วิทยาทานสงวนนาม

ขนานที่ ๕

ท่านให้เอา ยอดขี้เหล็ก ๑๐ ส่วน กับ สารส้ม ๑ ส่วน ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้ นำมาตำให้ละเอียด ผสมกับ น้ำผึ้งแท้ ปั้นเป็นลูกกลอน ใช้รับประทานวันละ ๑ ก้อน ถ้าเป็นโรคเบาหวานน้อย รับประทานเพียง ๓๐ วัน โรคก็หายขาด ถ้าเป็นมาก ต้องรับประทานนานวันหน่อย โรคเบาหวานจะค่อยๆหายไปอย่างแน่นอน เคยใช้รักษาได้ผลดีมามากแล้วฯ

ร.ต.อ. เปี่ยม บุญยะโชติ กรุงเทพมหานคร

ขนานที่ ๖

ท่านให้เอา ใบโพธิ์ ๑๙ ใบ หัวยาข้าวเย็นเหนือ หนัก ๑ บาท หัวยาข้าวเย็นใต้ หนัก ๑ บาท ไม้สัก (ที่ใช้ต่อเป็นหีบบรรจุศพแล้ว) ถากเป็นชิ้นเล็กๆ ๑ กำมือ ตัวยาทั้ง ๔ อย่างนี้ นำใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา เวลาก่อนอาหาร วันละ ๓ เวลา มีสรรพคุณแก้โรคเบาหวานได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯขณะจะต้มยาขนานนี้ ให้จุดธูป ๑ ดอก ในที่กลางแจ้ง น้อมระลึกถึงหลวงพ่อหอม ผู้เป็นเจ้าของยาขนานนี้ด้วยฯ

วิทยาทานสงวนนาม

ขนานที่ ๗

ท่านให้เอา ใบต้นอินทนิล ประมาณ ๒-๓ กำมือ นำมาล้างน้ำให้สะอาด ใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ทิ้งไว้ให้เย็นลงแล้ว ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา มีสรรพคุณแก้โรคเบาหวาน ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

ศรีอรอนันต์ พระโขนง กรุเทพมหานคร (หมอชาวบ้าน)

ขนานที่ ๘

ท่านให้เอา หนวดข้าวโพด (หรือ หญ้าหนวดแมว) จำนวนมากน้อยตามต้องการ นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานต่างน้ำชาบ่อยๆ มีสรรพคุณแก้โรคเบาหวาน ที่เริ่มเป็นให้หายไปภายในไม่กี่วันแลฯ

วิทยาทานสงวนนาม

ขนานที่ ๙

ท่านให้เอา ใบทองพันชั่ง ๑ ใบชุมเห็ด ๑ พริกไทยร่อน ๑ ต้นเหงือกปลาหมอ ๑ ตัวยาทั้ง ๔ อย่างนี้ เอาหนักอย่างละ ๑ บาทเท่ากัน นำมาตากแดดให้แห้ง บดเป็นผง ผสมกับ น้ำผึ้งแท้ ปั้นเป็นลูกกลอน ใช้รับประทานเวลาเช้า-เย็น มีสรรพคุณแก้โรคเบาหวาน ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระอธิการนาค ชนฺติญาโณ วัดห้วยเจริญผล อ.บ้านโป่ง ราชบุรี

ขนานที่ ๑๐

ท่านให้เอา เปลือกต้นไข่เน่า กับ เกลือทะเล (เกลือใส่แกง) ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้เอาอย่างละพอสมควร นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำ ๓ ส่วน ต้มเคี่ยวให้เหลือน้ำ ๑ ส่วน ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา เวลาก่อนอาหารเช้า และ เวลาก่อนนอน ทุกวัน เพียง ๗ วันเท่านั้น โรคเบาหวานจะหายไปแล มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ

พระสายทิ้ง ปิยสีโล วัดหนองสองตอน อ.พระพุทธบาท สระบุรี

ขนานที่ ๑๑

ท่านให้เอา ฟักเขียว ๑ ลูก กับ ปลิงทะเล ๒-๓ ตัว นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้รับประทานทั้งเนื้อและน้ำยาให้หมด รับรองว่าเพียงหม้อเดียวเท่านั้น โรคเบาหวานจะหายขาดไปทันที เคยใช้รักษาหายมามากแล้ว มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ

วิทยาทานสงวนนาม

ขนานที่ ๑๒

ท่านให้เอา ใบต้นหูกวาง (ตัดก้านใบและปลายใบออกให้เรียบร้อย) ๑ กำมือ นำมาล้างน้ำให้สะอาด ใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานต่างน้ำชา เป็นประจำทุกวัน มีสรรพคุณช่วยลดน้ำตาลให้เป็นปรกติ ประชาชนชาวสุไหงโก-ลก นิยมต้มรับประทาน โรคหายมามากรายแล้วฯ

พระขาว อาภสฺสโร วัดชลเฉลิมเขต นราธิวาส

ขนานที่ ๑๓

ท่านให้เอา แก่นขี้เหล็ก จำนวนมากน้อยตามต้องการ นำมาสับให้ละเอียด ใส่โถ หรือ ใส่โหล ต้มน้ำผสมเกลือทะเล (เกลือใส่แกง) ให้มีรสเค็มพอสมควร ต้มเคี่ยวให้สุกดีแล้ว เทใส่ในโถ หรือ ใส่ในโหลนั้น ปิดฝาให้สนิท หมกข้าวเปลือกไว้ ๓ คืน ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา เวลาก่อนอาหาร ๓๐ นาที วันละ ๓ ครั้ง ทุกวัน มีสรรพคุณแก้โรคเบาหวานได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล เคยใช้รักษาได้ผลดีมาแล้วฯ

พระครูวิธานปริยัติกิจ วัดบุรพาราม อ.ยะหริ่ง ปัตตานี

ขนานที่ ๑๔

ท่านให้เอา ไม้สัก ๑ ไม้รวก ๑ (ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้ เผาไฟให้ไหม้เป็นขี้เถ้า เอาหนักอย่างละ ๑ ขีด แห่งกิโลกรัม) ซังข้าวโพด ๗ ฝัก (ย่างไฟให้สุกเหลือง) ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้ นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา เวลาหลังอาหาร วันละ ๓ เวลา หรือ ใช้รับประทานต่างน้ำชา ก็ได้ มีสรรพคุณแก้โรคเบาหวานให้หายขาด ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระครูอาทรสมุทรกิจ สมุทรปราการ

ขนานที่ ๑๕

ท่านให้เอา ใบไม้สัก กับ ใบเตยหอม ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้เอาอย่างละเท่าๆกัน นำมาล้างน้ำให้สะอาด คั่วไฟให้สุกเหลือง นำมาใส่หม้อดิน ต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานต่างน้ำชา ทุกวันประมาณ ๑ เดือน โรคเบาหวานจะหายขาด มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ

พระครูอาทรสมุทรกิจ สมุทรปราการ

ขนานที่ ๑๖ท่านให้เอา ต้นตะกลับ (ถอนเอาทั้งต้นตลอดถึงราก) จำนวนมากน้อยตามต้องการ นำมาล้างน้ำให้สะอาด หั่นตากแดดให้แห้ง คั่วไฟให้สุกเหลือง ใช้ชงกับน้ำร้อน ใช้รับประทานต่างน้ำชา มีสรรพคุณช่วยลดน้ำตาลลงจนเป็นปรกติ ต้องหมั่นเช็คดู ถ้าน้ำตาลลงต่ำกว่าปรกติ ต้องหยุดรับประทานยานี้ทันทีฯ

พระเทพวรเวที วัดไร่ขิง อ.สามพราน นครปฐม

ขนานที่ ๑๗

ท่านให้เอา ใบข่า (ใบข่าแดง หรือ ใบข่าเขียว ก็ได้) ๓-๔ ใบ นำมาล้างน้ำให้สะอาด ตำให้ละเอียด ผสมกับ น้ำต้มสุกแล้ว คั้นเอาเฉพาะน้ำยาใช้รับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา วันละ ๒ เวลา เช้า-เย็น ทุกวัน) ปรุงยารับประทานเรื่อยๆไป โรคเบาหวานจะค่อยๆไป มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯก่อนจะรับประทานยานี้ ให้จุดธูป ๙ ดอก ระลึกถึงพระภูมิเจ้าที่ รพ.พระมงกุฎเกล้าฯทุกครั้งฯ

พระครูรัตนาภินันท์ วัดเขาไม้แก้ว อ.บางละมุง ชลบุรี

ขนานที่ ๑๘

ท่านให้เอา รากตาล ๑ รากมะพร้าว ๑ รากหมาก ๑ รากมะละกอ ๑ เกสรบัวหลวง ๑ สารส้ม (สะตุ) ๑ ตัวยาทั้ง ๖ อย่างนี้ เอาหนักอย่างละ ๕ บาทเท่ากัน นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ แก้ว เวลาเช้า-เย็น ทุกวัน เมื่อครบ ๑๕ วันแล้ว ให้เทยาทิ้ง ต้มใหม่อีกหม้อหนึ่ง รับประทานทุกวัน จนครบ ๓๐ วันแล้ว โรคเบาหวานจะหายขาด เจ้าของยานี้ได้ใช้รักษาตัวเองหายขาดมาแล้ว มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ

นายฉลอง ทองใส ๑๔๐ ซอยมาตานุสรณ์ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ขนานที่ ๑๙

ท่านให้เอา ใบอินทนิลน้ำ จำนวน ๗ ใบ นำมาล้างน้ำให้สะอาด ใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานเป็นประจำทุกวัน ชั่วระยะเวลาไม่กี่วัน โรคเบาหวาน และ โรคความดันโลหิตสูงจะหายไป มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ

พระครูอ่วม วัดทองกลาง อ.โพธิ์ทอง อ่างทอง

ขนานที่ ๒๐

ท่านให้เอา ดอกต้นลำไย ๑ หัวยาข้าวเย็นเหนือ ๑ หัวยาข้าวเย็นใต้ ๑ ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้ เอาอย่างละเท่าๆกัน นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานต่างน้ำชา มีสรรพคุณแก้โรคเบาหวาน ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระครูสิริโสภณ วัดศรีโสภณ อ.วังทอง พิษณุโลก

ขนานที่ ๒๑

ท่านให้เอา น้ำผึ้งแท้ ๑ น้ำมะนาว ๑ น้ำธรรมดา ๑ ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้เอาอย่างละ ๑ ช้อนโต๊ะ นำมาผสมกันแล้ว ใช้รับประทานวันละ ๓ ครั้ง มีสรรพคุณแก้โรคเบาหวาน ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระอธิการปรุง วัดดอนหวาย อ.ทัพทัน อุทัยธานี

ขนานที่ ๒๒

ท่านให้เอา ต้นหญ้าลูกใต้ใบ ๑ หัวยาข้าวเย็นเหนือ ๑ หัวยาข้าวเย็นใต้ ๑ ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้เอาอย่างละเท่าๆกัน นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานต่างน้ำชา เป็นประจำทุกวัน มีสรรพคุณแก้โรคเบาหวาน ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระครูโสภิตธรรมธาดา วัดหนองแช่แว่น อ.พานทอง ชลบุรี

ขนานที่ ๒๓

ท่านให้เอา ต้นหญ้าไทรทั้งห้า กับ ต้นหญ้าปราบทั้งห้า (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) เอาอย่างละ ๑ กำมือ ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้ นำมาล้างน้ำให้สะอาด มัดเป็น ๓ เปลาะ ใส่หม้อดินต้มกับน้ำ ๓ ส่วน ต้มเคี่ยวให้เหลือน้ำ ๑ ส่วน ใช้น้ำยารับประทานต่างน้ำชา วันละ ๓ ครั้งๆละ ๑ ถ้วยชา ประมาณ ๑๕ วัน โรคเบาหวานจะหายไป มีสรรพคุณชะงัดนักแล เคยใช้รักษาได้ผลดีมามากแล้วฯ

พระครูสิริเลขการ วัดด่านสำโรง อ.เมือง สมุทรปราการ

ขนานที่ ๒๔

ท่านให้เอา ต้นชะพลูทั้งห้า (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) ๑ กำมือ นำมาล้างน้ำให้สะอาด พับเถาต้นชะพลูเป็น ๓ ทบ ใช้ตอกไม้ไผ่มัดเป็น ๒ เปลาะ ใส่หม้อดินต้มกับน้ำ ๓ ขัน ต้มเคี่ยวให้เหลือน้ำ ๑ ขัน ใช้น้ำยารับประทาน มีสรรพคุณแก้โรคเบาหวาน ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระปลัดช้อย วัดตะกาง อ.เมือง ตราด

ขนานที่ ๒๕

ท่านให้เอา เห็ดจีนแดง (โดยมากมีทางภาคอีสาน) จำนวนพอสมควร นำมาล้างน้ำให้สะอาด ใส่ภาชนะปิดฝาไว้ ต้มน้ำชาจีนให้แก่ๆ (ใส่ใบชาจีนให้มากๆ) ใส่น้ำตาลทรายแดง หรือ น้ำตาลทรายขาว ก็ได้ ลงผสมในน้ำชาที่ต้มนั้น พอมีรสหวานเล็กน้อย ตั้งไฟเคี่ยวให้เดือดประมาณ ๑๐ นาที แล้วยกลงทิ้งไว้ให้เย็น กรองเอากากชาออกทิ้งเสีย ใช้น้ำชาน้ำใส่ภาชนะแช่รวมกับเห็ดจีนแดงนั้น ปิดฝาภาชนนั้น และเจาะรูให้อากาศเข้าได้ ใช้น้ำยารับประทานแทนเครื่องดื่ม ทุกวันทุกเวลา เมื่อน้ำยาหมดแล้ว ต้มน้ำชาผสมกับน้ำตาลทรายลงแช่ไว้ ใช้รับประทานต่อไป โรคเบาหวานจะหายไปภายใน ๑๕ วัน มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ

พระครูสมุห์อุดม (หนู) วัดสิงห์คูยาง อ.โคกสำโรง ลพบุรี

ขนานที่ ๒๖

ท่านให้เอา มันเทศดิบๆ นำมาปอกเปลือกแล้ว ล้างน้ำให้สะอาด ใช้รับประทานดิบๆ วันละ ๑ หัว ติดต่อกันประมาณ ๑ เดือน มีสรรพคุณแก้โรคเบาหวานให้หายไป ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

วิทยาทานสงวนนาม

ขนานที่ ๒๗

ท่านให้เอา ดีไก่สดๆ นำมารับประทานครั้งละ ๓ ดี เวลาก่อนอาหาร ๓ เวลา รวมวันละ ๖ ดี เป็นเวลา ๗ วัน มีสรรพคุณแก้โรคเบาหวาน ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระอธิการสานิจ ชีวสุทฺโธ วัดน้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ ตราด

ขนานที่ ๒๘

ท่านให้เอา ต้นหญ้าหนวดแมวทั้งห้า (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) ๑ รากต้นมะตูม ๑ รากต้นมะขามป้อม ๑ รากต้นมะขามป้อมดิน ๑ รากต้นสัก ๑ ข้าวเปลือกเจ้า ๑ ตัวยาทั้ง ๖ อย่างนี้ เอาอย่างละเท่าๆกัน นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา วันละ ๓ เวลา ก่อนอาหาร มีสรรพคุณแก้โรคเบาหวาน ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล เคยใช้รักษาได้ผลดีมามากรายแล้วฯ

พระครูพิบูลวิหารการ วัดโรงวัว อ.สันป่าตอง เชียงใหม่

ขนานที่ ๒๙

ท่านให้เอา ลูกมะแว้งเครือ ประมาณ ๑ กำมือ นำมาล้างน้ำให้สะอาด ใช้ทอดกับไข่ไก่ ๑-๒ ฟอง ใช้รับประทานทุกวัน ติดต่อกันประมาณ ๓๐ วัน โรคเบาหวานจะหายไป มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ

พระครูสาครธรรมสถิต วัดสุนทรสถิต อ.บ้านแพ้ว สมุทรสาคร

ขนานที่ ๓๐

ท่านให้เอา น้ำผึงแท้ ๒ ช้อนกาแฟ น้ำส้มสายชู (อ ส ร) ๒ ช้อนกาแฟ เกลือป่น (เกลือใส่แกง) ครึ่งช้อนกาแฟ ผสมกับ น้ำอุ่น ๑ แก้วกาแฟ กวนผสมให้เข้ากัน ใช้รับประทาน เวลาก่อนนอนทุกคืน รับประทานติดต่อกันไป เพียงเวลา ๗ วันเท่านั้น จะปรากฏผลดี ทำให้น้ำตาลลดลง ทำให้อาการปวดเมื่อย อาการอ่อนเพลียหายไป เมื่อรับประทานติดต่อกันไปประมาณ ๑ ปี โรคเบาหวานจะหายขาดแน่นอน ในระหว่างที่รับประทานยาขนานนี้ ไม่ห้ามของแสลงทุกชนิด เจ้าของยาขนานนี้ได้ใช้รักษาตัวเองหายขาดมาแล้วฯ

นายฉลอง ทองใส ๔๘๐ ซอยมาตานุสรณ์ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
บทความก่อนหน้านี้ยาแก้โรคโลหิตจาง
บทความถัดไปยาแก้โรคหืด