ขนานที่ ๑

ท่านให้เอา โกฏิทั้งห้า (คือ โกฏหัวบัว ๑ โกฏสอ ๑ โกฏเขมา ๑ โกฏเชียง ๑ โกฏจุฬาลัมพา ๑) ลูกจันทน์ ๑ ดอกจันทน์ ๑ ลูกกระวาน ๑ กานพลู ๑ คำฝอย ๑ แฝกหอม ๑ ชะลูด ๑ จันทน์แดง ๑ จันทน์ขาว ๑ ขอนดอก ๑ อบเชย ๑ หัวแห้วหมู ๑ หญ้าชันกาศ ๑ ดอกพิกุล ๑ ดอกบุนนาค ๑ ดอกสารภี ๑ เกสรบัวหลวง ๑ แก่นไม้สน ๑ แก่นไม้สัก ๑ แก่นสักขี ๑ แก่นแสมทะเล ๑ แก่นฝาง ๑ แก่นแสมสาร ๑ ยาดำ ๑ เลือดแรดอย่างดี ๑ เทียนทั้งห้า (คือ เทียนแดง ๑ เทียนขาว ๑ เทียนดำ ๑ เทียนข้าวเปลือก ๑ เทียนตาตั๊กแตน ๑)

ตัวยาทั้ง ๓๕ อย่างนี้เอาหนักอย่างละ ๒ บาทเท่ากัน นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำ (พอท่วมยา) ใช้น้ำยารับประทานครั้งละครึ่งถ้วยแก้ว วันละ ๒ เวลา ก่อนอาหารเช้า-เย็น เมื่อรับประทานไป ๑๕ วันแล้ว ให้เปลี่ยนยาต้มใหม่ ต้องต้มรับประทาน ๑๒ หม้อ ต้องรับประทานทุกวัน ติดต่อกันไปเป็นเวลา ๖ เดือน มีสรรพคุณแก้โรคลมอัมพาตที่เป็นมาไม่เกิน ๒ ปี ซึ่งมีอาการมือตาย ตีนตาย ปากเบี้ยว ตาแหก ลิ้นแข็ง ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล เคยใช้รักษาหายมามากรายแล้วฯ

พระครูวิมลธรรมธาดา วัดลาดบัวขาว เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ขนานที่ ๒

ท่านให้เอา ดีปลี ๑ มหาหิงคุ์ ๑ เทียนขาว ๑ โกฏิเขมา ๑ โกฏิมะพร้าว ๑ สมูลแว้ง ๑ เจตมูลเพลิง ๑ ระย่อมเทศ ๑ สะค้าน ๑ เปราะหอม ๑ รากชะพลู ๑ รากจิงจ้อ ๑ ว่านน้ำ ๑ หรดาลทอง ๑ ดอกชะพลู ๑ ตัวยาทั้ง ๑๕ อย่างนี้เอาหนักอย่างละ ๑ บาทเท่ากัน ลูกผักชีทั้งสอง เอาหนักอย่างละ ๑ บาท หัวกระเทียมแห้ง ๑ พริกไทยร่อน ๑ จันทน์หอม ๑ หัศคูนเทศ ๑ ยาดำ ๑ ตัวยาทั้ง ๕ อย่างนี้เอาหนักอย่างละ ๒ บาทเท่ากัน

ตัวยาทั้ง ๒๒ อย่างนี้ นำมาตากแดดให้แห้ง บดเป็นผง ผสมกับ น้ำผึ้งแท้ ปั้นเป็นลูกกลอนขนาดเท่าเมล็ดพุทรา ใช้รับประทานครั้งละ ๑ เม็ด เวลาหลังอาหารเช้า และก่อนนอน (ยาต้มขนานที่ ๑ และยาผงขนานที่ ๒ นี้ ต้องรับประทานคู่กัน จึงจะได้ผลดีอย่างชะงัด) มีสรรพคุณแก้โรคอัมพาต โรคลมอัมพฤกษ์ที่เป็นมาไม่เกิน ๒ ปี ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล เคยใช้รักษาหายมามากรายแล้วฯ
เมื่อหายโรคแล้ว ให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ คุณบรรจง จิตติพล ด้วย อย่าลืมเด็ดขาดฯ

นายฉลอง ทองใส ๔๘๐ ซอยมาตานุสรณ์ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ขนานที่ ๓

ท่านให้เอา ว่านน้ำ หนัก ๑ บาท สะค้าน หนัก ๑ บาท พริกไทยร่อน หนัก ๑ บาท มหาหิงคุ์ หนัก ๒ บาท เจตมูลเพลิง หนัก ๒ หนัก ผลมะตูมอ่อน หนัก ๒ บาท ลูกสมอเทศ หนัก ๒ บาท โกฏิสอ หนัก ๒ บาท โกฏิเขมา หนัก ๒ บาท เทียนดำ หนัก ๒ บาท เปล้าน้อย หนัก ๒ บาท รากทนดี (หรือ รากทองดี) หนัก ๒ บาท กำแพงเจ็ดชั้น หนัก ๒ บาท ยาดำ หนัก ๒ บาท เถาวัลย์เปรียง หนัก ๓ บาท ขิงแห้ง หนัก ๓ บาท ส้มป่อย หนัก ๓ บาท ฝักคูน หนัก ๓ บาท ใบมะกา หนัก ๓ บาท ดีเกลือ หนัก ๓ บาท ใบมะขามสด หนัก ๕ บาท

ตัวยาทั้ง ๒๑ อย่างนี้ นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา เวลาเช้า-กลางวัน-เย็น วันละ ๓ เวลา ถ้าเป็นโรคลมอัมพาตมาไม่เกิน ๑๕ วัน ต้มยานี้กินไม่เกิน ๒ หม้อ ก็หายแน่นอน ถ้าเป็นมาเกิน ๑๕ วันแล้ว ให้ต้มยานี้กินตั้งแต่ ๓ หม้อขึ้นไป รับรองหายแน่นอน มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ

ก่อนต้มยานี้ ให้จุดธูป เทียน บูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ก่อนทุกครั้งฯ

พระใบฎีกาสมหมาย กตปุญโญ วัดหนองหิน อ.เมือง ประจวบคีรีขันธ์
บทความก่อนหน้านี้ยาบำรุงกำลังขนานพิเศษ
บทความถัดไปวิธีบำบัดอาการปวดหัวเข่า