ท่านให้เอา สะค้าน ๑ ชะพลู ๑ สมุลแว้ง ๑ ลูกจันทน์ ๑ ดอกจันทน์ ๑ ดอกบุนนาค ๑ ตัวยาทั้ง ๖ อย่างนี้เอาหนักอย่างละ ๔ บาทเท่ากัน พริกไทยร่อน หนัก ๕ บาท, นำตัวยาทั้ง ๗ อย่างนี้มาตำผสมกันเป็นผง ผสมกับ น้ำผึ้งแท้ ปั้นเป็นลูกกลอน ใช้รับประทานได้ทั้ง ๓ เวลา (เช้า – กลางวัน – เย็น ) รับประทานได้ทั้งหญิงและชาย มีสรรพคุณแก้โรคลมสันนิบาต ซึ่งมีอาการสั่นและเพ้อคลั่ง ฯ คนที่กำลังเป็นไข้ ห้ามรับประทานยานี้เด็ดขาดฯ

พระอธิการสะอาด กิตติญาโณ วัดใหม่ลำบัว อ. บางปลาม้า สุพรรณบุรี
บทความก่อนหน้านี้ยาแก้โรคเด็กเป็นตานขโมย
บทความถัดไปยาแก้อาการร้อนในกระหายน้ำ