ขนานที่ ๑ท่านให้เอา ใบต้นเสลดพังพอน กับ ดินสอพอง นำมาตำผสมกับ น้ำต้มสุก เล็กน้อย ใช้ทาบริเวณที่เป็นลมพิษ มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ

ปวีณา จิระภาณุวัฒน์ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร (หมอชาวบ้าน)

ขนานที่ ๒

ท่านให้เอา ใบพลูสด (พลูกินกับหมาก) นำมาตำให้ละเอียด ผสมกับ สุรา ใช้ทาบริเวณที่เป็นโรคลมพิษ มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ

วัฒนา ขุนทรัพย์ ดุสิต กรุงเทพมหานคร (หมอชาวบ้าน)

ขนานที่ ๓ท่านให้เอา หัวข่าแก่ๆ นำมาล้างน้ำให้สะอาด ตำให้ละเอียด ผสมกับ สุรา ใช้ทาบริเวณที่เป็นโรคลมพิษ มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ

วิทยาทานสงวนนาม

ขนานที่ ๔ท่านให้เอา ใบคึ่นฉ่าย ๑ กำมือ นำมาต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยาดื่ม และเอาใบคึ่นฉ่ายอีก ๑ กำมือ นำมาต้ม ใช้น้ำยาอาบ และนำกากยานั้นมาตำให้ละเอียด ใช้ทาบริเวณที่เป็นโรคลมพิษ มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ

ร.ต.อ. เปี่ยม บุญยะโชติ กรุงเทพมหานคร
บทความก่อนหน้านี้ยาแก้โรคผื่นคันต่างๆ
บทความถัดไปยาแก้โรคเม็ดผดผื่นคันในตัวเด็ก