ขนานที่ ๑ท่านให้เอา หัวไพล ๑ เกลือทะเล (เกลือใส่แกง) ๑ กานพลู ๑ การบูร ชันไม้ตะเคียน ๑ ปูนแดง (ปูนแดงกินกับหมาก) ๑ น้ำมันมะพร้าว ๑ น้ำมันงา ๑ ตัวยาทั้ง ๘ อย่างนี้เอาหนักอย่างละเท่าๆกัน นำมาใส่ภาชนะรวมกัน ตั้งไฟเคี่ยวให้เดือด ใช้น้ำยาบริเวณที่เป็นแผลผื่นคัน อาการผื่นคันจะหายไปภายใน ๕ นาที มีสรรพคุณทั้งแก้คันและเป็นยาสมานแผลให้หายเร็วอีกด้วย เคยใช้รักษาได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระครูเกษมโศภน วัดปิยาราม อ.ยะหริ่ง ปัตตานี

ขนานที่ ๒
ท่านให้เอา ต้นไมยราบทั้งห้า (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) ๗ ต้น นำมาล้างน้ำให้สะอาด ใช้ไม้ตอกมัดเป็น ๗ เปลาะ แช่น้ำอาบน้ำ ๗ วัน มีสรรพคุณแก้โรคผื่นคันตามร่างกาย ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

เจ้าอธิการไพรวัลย์ ปญฺญาวโร วัดแคนเมือง อ.เชียงคำ พะเยา

ขนานที่ ๓ท่านให้เอา แก่นฝาง ๑ รากมะนาว ๑ เขากวาง ๑ ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้ นำมาฝนกับฝาละมีหม้อดิน ผสมกับ น้ำสะอาด ประมาณน้ำยา ๑ ถ้วยยา ใส่ข้าวสารเจ้า ๑ หยิบมือ ใช้รับประทานทั้งเนื้อและน้ำยาให้หมด รับประทานเวลาเช้า-กลางวัน-เย็น วันละ ๓ เวลา มีสรรพคุณแก้โรคผื่นคันตามร่างกาย ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

เจ้าอธิการไพรวัลย์ ปญฺญาวโร วัดแคนเมือง อ.เชียงคำ พะเยา

ขนานที่ ๔ท่านให้เอา เปลือกกล้วยน้ำว้าสุก นำมาถูทาบริเวณอวัยวะที่เป็นผื่นคันต่างๆที่เกิดจากยุงกัด มดกัด ลมพิษ เป็นต้น ชั่วระยะเวลาเพียง ๑ นาที อาการผื่นคันจะพลันหายไปทันที มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ

สุธานี ทองชั้น จ.นครราชสีมา

ขนานที่ ๕ท่านให้เอา ใบฝรั่ง (พอสมควร) กับ เกลือทะเล (เกลือใส่แกง) เล็กน้อย นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร เมื่อน้ำยาเย็นแล้ว นำมาทาบริเวณอวัยวะที่เป็นผดผื่นคัน ทาบ่อยๆไม่กี่ครั้ง โรคผดผื่นคันจะหายไป เคยใช้รักษาตัวเองได้ผลดีมาแล้ว มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ

วน สระชัยรัตน์ศรี พิษณุโลก

ขนานที่ ๖ท่านให้เอา ต้นและใบเสลดพังพอน นำมาล้างน้ำให้สะอาด ตำให้แหลก ผสมกับ สุรา หรือ ผสมกับ แอลกอฮอล์ ใช้ทาบริเวณอวัยวะที่เป็นโรคผื่นคัน มีสรรพคุณแก้โรคผื่นคันได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระอธิการวินัย เปมสีโล วัดหนองรี ชลบุรี

ขนานที่ ๗ท่านให้เอา เปลือกส้มโอ นำมาตากแดดให้แห้ง นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำมากพอสมควร รอให้น้ำยาอุ่นแล้ว ใช้อาบ มีสรรพคุณแก้โรคผื่นคันให้หายไปได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

วิทยาทานสงวนนาม

ขนานที่ ๘ท่านให้เอา รังมด (ที่ทำรังอยู่กับกิ่งไม้ ที่ไม่มีตัวมดแล้ว เรียกว่า รังมดลีบ) ๑ รัง นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำมากพอสมควร ใช้น้ำยาอาบ ขณะที่น้ำยากำลังอุ่นๆ ใช้อาบเพียงครั้งเดียว โรคผื่นคันต่างๆ จะพลันหายไป มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ

เรณู คลองสาน กรุงเทพมหานคร (หมอชาวบ้าน)
บทความก่อนหน้านี้ยาแก้พิษสัตว์กัดต่อย
บทความถัดไปยาแก้โรคลมพิษ