ยาแก้โรคนิ่วในไตและในถุงน้ำดี

415

ขนานที่ ๑

ท่านให้เอา จาวตาลโตนด อ่อนๆ นำมารับประทาน เวลาบ่าย ๒ โมงตรง วันละ ๓ จาว ทุกวัน เพียง ๓ วันเท่านั้น มีสรรพคุณแก้โรคนิ่วในไต หรือ โรคนิ่วในถุงน้ำดี ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ วัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ขนานที่ ๒

ท่านให้เอา ต้นลูกใต้ใบทั้งห้า (เอาทั้งต้น ตลอดถึงราก) ๑ กำมือ นำมาล้างน้ำให้สะอาด ตำให้ละเอียด ผสมกับ น้ำต้มสุก ๓ ถ้วยชา (ซึ่งแกว่งสารส้มให้มีรสฝาดจัดๆ แล้ว) กวนให้เข้ากันแล้ว คั้นเอาเฉพาะน้ำยา ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา เวลาเช้า – กลางวัน – เย็น วันละ ๓ เวลา พึงปรุงยานี้รับประทานติดต่อกัน ๓ วัน ฯ ระยะที่ ๒ ท่านให้เอา ต้นลูกใต้ใบทั้งห้า (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) พอสมควร นำมาล้างน้ำให้สะอาด ใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทาน วันละ ๓ เวลา ติดต่อกันอีก ๓ วัน ฯ ระยะที่ ๓ ท่านให้เอา น้ำอ้อยสด นำมารับประทานวันละ ๑ ขวดใหญ่ ติดต่อกันอีก ๓ วัน มีสรรพคุณแก้โรคนิ่วในไต ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

เจ้าอธิการผดุงกิจ วัดศรีไพศาล อ.ขาณุลักษณ์ กำแพงเพชร

ขนานที่ ๓

ท่านให้เอา รากมะเฟือง ๑ รากลูกเดือยหิน ๑ รากสับปะรด ๑ หัวยาข้าวเย็นเหนือ ๑ หัวยาข้าวเย็นใต้ ๑ ตัวยาทั้ง๕ อย่างนี้เอาหนักอย่างละเท่าๆ กัน ข้าวเปลือกเจ้า ๑ กำมือ ตัวยาทั้ง ๖ อย่างนี้ นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควรใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา เวลาเช้า – เย็น วันละ ๒ เวลา ประมาณ ๑๐ วัน ก้อนนิ่วจะละลายออกมาพร้อมกับน้ำปัสสาวะ มีสรรพคุณอย่างชะงัดนักแลฯ

พระครูเมธีธวัชคุณ วัดราชคฤห์ อ.เมือง พะเยา
บทความก่อนหน้านี้ยาแก้โรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ
บทความถัดไปยาขับน้ำปัสสาวะ