ขนานที่ ๑ท่านให้เอา ตาไม้สะแก ๓ ตา ตาไม้ไผ่สีสุก ๓ ตา รากฝ้ายไทย ๓ ราก ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทาน มีสรรพคุณแก้อาการสะอึกได้เป็นอย่างดีแลฯ

วิทยาทานสงวนนาม

ขนานที่ ๒ท่านให้เอา น้ำตาลปีบ หรือ น้ำตาลทราย ก็ได้ นำมารับประทานไปเรื่อยๆ มีสรรพคุณแก้อาการ สะอึกให้หายไปโดยไม่รู้สึกตัวอย่างน่าอัศจรรย์แลฯ

วิทยาทานสงวนนาม

ขนานที่ ๓ท่านให้เอา น้ำผึ้งแท้ ๑ แก้ว นำมารับประทานให้หมดแก้ว จะทำให้อาการสะอึกหยุดลงทันที แม้จะสะอึกมาเป็นเวลานานข้ามวันข้ามคืนแล้วก็ตาม มีสรรพคุณชะงัดยิ่งนักแลฯ

นายวงษ์ ใจสว่าง อ.ปากเกร็ด นนทบุรี

ขนานที่ ๔ท่านให้เอา ยาฉุน (ยาเส้นที่ใช้มวนกับใบตองหรือใบจากสูบ) โรยด้วยพิมเสน เล็กน้อย มวนด้วยใบตองแห้ง สูบแบบบุหรี่ อย่าพ่นควันทิ้ง ให้กลืนควันเพียง ๓ ครั้งเท่านั้น มีสรรพคุณแก้อาการสะอึกได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระเมธากร วัดราชประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร

ขนานที่ ๕ท่านให้เอา ลูกกระดอม นำมาเผาไฟให้ไหม้ บดให้ละเอียด ละลายกับ น้ำผึ้งแท้ ใช้รับประทาน มีสรรพคุณแก้อาการสะอึกได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

วิทยาทานสงวนนาม

ขนานที่ ๖ท่านให้เอา ลูกยอ นำมาเผาไฟให้ไหม้แล้ว บดให้ละเอียด ละลายกับ น้ำผึ้งแท้ ใช้รับประทานแก้อาการสะอึกได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระปลัดจรูญ จิตฺตปาโล วัดสมุหนมิต อ.ไชยา สุราษฎร์ธานี

ขนานที่ ๗ท่านให้เอา พริกแห้ง ๑ เม็ด นำมาเผาไฟให้ไหม้แล้ว นำมาให้ผู้ป่วยสูดดมสัก ๔-๕ ครั้ง มีสรรพคุณทำให้อาการสะอึกหยุดลงทันที เคยใช้รักษาได้ผลดีมาแล้วอย่างชะงัดนักแลฯ

พระครูสุวรรณ สิริปุญฺโญ  วัดศรีสุวรรณ อ.พาน เชียงราย

ขนานที่ ๘ท่านให้เอา ดอกมะเขือขื่น ๓ ดอก ข้าวตอก (ข้าวเปลือกคั่วให้แตก) ๓ ดอก ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้ นำมาตำให้ละเอียด ผสมกับ น้ำผึ้งแท้ ใช้รับประทานเพียงครั้งเดียว มีสรรพคุณแก้อาการสะอึกได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระครูสุวรรณเขมากร วัดท่าสบเมย อ.แม่ทา ลำพูน
บทความก่อนหน้านี้ยาแก้ไข้สันนิบาตหน้าเพลิง
บทความถัดไปยาแก้อาการเผ็ดร้อน