ขนานที่ ๑

ท่านให้เอา แป้งข้าวหมาก กับ รากต้นบานเย็น ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้เอาอย่างละพอสมควร นำมาตำให้ละเอียด ใช้พอกบริเวณที่เป็นฝีตะมอย มีสรรพคุณเป็นยาถอนพิษให้หายปวดได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

ร.ต.อ. เปี่ยม บุญยะโชติ กรุงเทพมหานคร

ขนานที่ ๒ท่านให้เอา ข้าวกล้องข้าวเหนียว (อย่าให้มีเปลือกปน) จำนวนมากน้อยตามต้องการ นำมาคั่วไฟให้ไหม้กรอบแล้ว ตำให้ละเอียด ผสมกับน้ำปูนใส (น้ำปูนแดงกินกับหมาก) ใช้พอกบริเวณที่เป็นฝีตะมอย มีสรรพคุณถอนพิษให้หายปวด ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

วิทยาทานสงวนนาม

ขนานที่ ๓ท่านให้เอา ไส้ฟักทอง ๑ ต้นผักเป็นแดง ๑ น้ำตาลทรายขาว ๑ ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้ เอาอย่างละพอสมควร นำมาตำให้ละเอียด ใช้พอกบริเวณที่เป็นฝีตะมอย มีสรรพคุณถอนพิษร้ายให้หายปวด ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

ร.ต.อ. เปี่ยม บุญยะโชติ กรุงเทพมหานคร

ขนานที่ ๔ท่านให้เอา หัวตะพาบน้ำ (ตากแดดแห้ง) นำมาฝนกับฝาละมีหม้อดิน ผสมกับ น้ำมะนาว ฝนจนมีน้ำยาข้น ใช้น้ำยาทาบริเวณที่เป็นฝีตะมอย หรือ เป็นหัวดาวหัวเดือน มีสรรพคุณถอนพิษให้หายปวดอย่างปลิดทิ้ง ภายในเวลา ๕ นาที ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระครูนนทเขมกิจ วัดพิกุลทอง นนทบุรี

ขนานที่ ๕ท่านให้เอา ต้นหญ้าพระจันทร์ครึ่งซีก จำนวนมากน้อยตามต้องการ นำมาล้างน้ำให้สะอาด ตำให้ละเอียด ผสมกับ สุรา ใช้พอกบริเวณที่เป็นฝีตะมอย ซึ่งมีอาการปวดบวม มีสรรพคุณถอนพิษให้หายปวด ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล เคยใช้รักษาได้ผลดีมาแล้วฯ

พระสมุห์นิตย์ ปณฺณภาโร วัดวาปีสุทธาวาส อ.จอมบึง ราชบุรี

ขนานที่ ๖

ท่านให้เอา ใบมะตูม จำนวนมากน้อยตามต้องการ นำมาล้างน้ำให้สะอาด ตำให้ละเอียด ผสมกับ น้ำซาวข้าว ใช้พอกบริเวณที่เป็นฝีตะมอย มีสรรพคุณถอนพิษให้หายปวดทันที ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระครูวิมลศีลากร วัดหนองกะขะ อ.พานทอง ชลบุรี

ขนานที่ ๗ท่านให้เอา เห็ดโคน จำนวนมากน้อยตามต้องการ นำมาล้างน้ำให้สะอาด ตำให้แหลก ผสมกับ สุรา ใช้พอกบริเวณที่เป็นหัวพิษ เป็นหัวกาฬ เป็นหัวดาวหัวเดือน เป็นฝีตะมอย มีสรรพคุณถอนพิษให้หายปวดทันที ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระครูประเดิม ฐิตปุญฺโญ วัดโสภาวราราม อ.อู่ทอง สุพรรณบุรี

ขนานที่ ๘ท่านให้เอา ต้นว่านลิ้นเป็ด จำนวนมากน้อยตามต้องการ น้ำมาล้างน้ำให้สะอาด ตำให้แหลก ผสมกับ สุรา ใช้พอกบริเวณที่เป็นหัวพิษ (หัวลำมะลอก) มีสรรพคุณถอนพิษให้หายปวดทันที ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระครูวิบูลกิตติวัฒน์ วัดวิมลโภคาราม อ.สามชุก สุพรรณบุรี

ขนานที่ ๙ท่านให้เอา ดอกจอกใหญ่ ๓ ดอก กับ ปูนแดง (ปูนแดงกินกับหมาก) ขนาดเท่าปลายนิ้วก้อย ๑ ก้อน นำมาตำให้ละเอียด ผสมกับ เหล้า ใช้พอกบริเวณที่เป็นหัวกาฬ เป็นหัวฝีตะมอย มีสรรพคุณถอนพิษให้หายปวดทันที ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระอธิการสุรีย์วัฒน์ ปุญฺญกาโม วัดบางนางเพ็ง อ.บางบ่อ สมุทรปราการ

ขนานที่ ๑๐ท่านให้เอา หน่อไม้สด นำมาตำผสมกับ เกลือทะเล (เกลือใส่แกง) ให้มีรสเค็มพอสมควร ใช้พอกบริเวณอวัยวะที่เป็นหัวดาวหัวเดือน หัวลำมะลอก หัวพิษ หัวกาฬ ฝีตะมอย ใช้ผ้าสะอาดพันให้แน่น เมื่อยาแห้งคอยหยอดน้ำให้เปียกอยู่เสมอ หลังจากพอกยานี้แล้วไม่เกิน ๑๕ นาที อาการเจ็บปวดจะพลันหายไป มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ

พระครูพิทักษ์นนทเขต วัดไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย นนทบุรี
บทความก่อนหน้านี้ยาแก้พิษบาดแผล
บทความถัดไปยาแก้หัวพิษทุกชนิด