ท่านให้เอา กะลาตัวผู้ (กะลาซีกที่ไม่มีรู) นำมาฝนกับฝาละมีหม้อดิน ใส่น้ำท่า (น้ำในบ่อ ในคลอง เป็นต้น) ใช้น้ำยาทาบริเวณแผลที่ถูกคางคกกัด มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ

พระอธิการสวัสดิ์ ปภสฺสโร วัดหนองกะพ้อ อ.แกลง ระยอง
บทความก่อนหน้านี้ยาแก้พิษสุนัขบ้ากัด
บทความถัดไปยารักษาฝ่ามือฝ่าเท้าแตก