ขนานที่ ๑ท่านให้เอา ใบทองพันชั่ง นำมาตำให้ละเอียด ผสมกับ น้ำมันก๊าด ใช้ทาบริเวณที่เป็นโรคกลาก วันละ ๑ ครั้ง เพียง ๓ วัน โรคกลากจะหายขาดแล มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ

พระมหาสายทอง สุรธมฺโม วัดพุทธภูมิ ยะลา

ขนานที่ ๒ท่านให้เอา ใบชุมเห็ดเทศ ๓ ใบ หัวกระเทียม ๓ กลีบ เกลือตัวผู้ (เกลือทะเลที่เม็ดยาวๆ) ๓ เม็ด นำมาตำให้ละเอียด ใช้ทาบริเวณที่เป็นโรคกลาก หรือ เป็นโรคเกลื้อน มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ

วิทยาทานสงวนนาม

ขนานที่ ๓ท่านให้เอา ขมิ้นผง ผสมกับ น้ำฝน กวนให้เข้ากันดีแล้ว ใช้ทาบริเวณที่เป็นโรคกลาก เวลาเช้า-เย็น มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ

สุรินทร์ ตั้งปกาศิต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร (หมอชาวบ้าน)

ขนานที่ ๔ท่านให้เอา ใบชุมเห็ดเทศสด ๓ ใบ (ซึ่งเตรียมหาไว้ก่อนแล้ว) เมื่อตื่นนอนเช้ามืด ห้ามมิให้พูดกับใครๆ นำเอาใบชุมเห็ดเทศสด ๓ ใบนั้นมาเคี้ยวให้แหลกแล้ว ใช้กากยานั้นทาบริเวณที่เป็นกลากวันละครั้ง เพียง ๓ วันเท่านั้น โรคกลากจะพลันหายไปแลฯ

วิทยาทานสงวนนาม

ขนานที่ ๕ท่านให้เอา ใบชุมเห็ดเทศสด นำมาตำให้ละเอียด ใช้ทาบริเวณที่เป็นโรคกลาก หรือ เป็นโรคสังคัง เพียงไม่กี่ครั้ง โรคกลาก หรือ โรคสังคังนั้น จะพลันหายไป มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ

วันชัย ธีระภัทรานนท์ สงขลา (หมอชาวบ้าน)
บทความก่อนหน้านี้ยารักษาโรคเกลื้อนน้ำนม
บทความถัดไปยารักษาโรคเรื้อนกวาง