ยารักษาแผลโรคมะเร็งภายนอก

168

ท่านให้เอา เนื้อสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่ง (คือ เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อควาย เนื้อไก่ เนื้อเป็ด อย่างใดก็ได้) จำนวนมากน้อยตามต้องการ นำมาสับให้ละเอียด เอารากต้นลำโพง ๑ ราก นำมาฝนในฝาละมีหม้อดิน กับ น้ำซาวข้าว ประมาณน้ำยาครึ่งถ้วยชา ฝนให้น้ำยาข้นพอสมควร นำน้ำยาที่ฝนข้นแล้วนี้ ผสมกับเนื้อสัตว์ที่สับละเอียดแล้วนั้น ใช้พอกบริเวณที่เป็นแผลโรคมะเร็ง เวลาตอนหัวค่ำ รุ่งขึ้นเช้าก่อนสว่าง จงแกะยาออก นำไปเผาไฟทิ้งเสีย พึงปรุงยาพอกและนำไปเผาไฟทิ้งเสียอย่างนี้ ทุกวัน ประมาณ ๒๐ วัน แผลโรคมะเร็งภายนอกจะหายไป มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ

พระอธิการศักดา คุตฺตธมฺโม วัดป่าหวาย (เก่า) อ.เมือง ลพบุรี
บทความก่อนหน้านี้ยารักษาโรคมะเร็งที่เต้านม
บทความถัดไปยารักษาโรคตลิ่งพัง