ขนานที่ ๑

ท่านให้เอา ผ้าแห้งที่สะอาดเช็ดบริเวณที่บาดแผลให้สะอาด (ห้ามใช้น้ำชำระบาดแผลอย่างเด็ดขาด) ใช้น้ำผึ้งแท้ ทาบริเวณที่เป็นบาดแผลให้ทั่ว ใช้ผ้าแห้งที่สะอาดพันแผลให้สนิท ทิ้งไว้ ๗  วัน ในระหว่างนี้ห้ามแก้ผ้าพันแผลออก และอย่าให้ถูกน้ำเด็ดขาด เมื่อครบ ๗ วันแล้ว แก้ผ้าพันแผลออก แผลจะหายสนิท มีสรรพคุณอย่างชะงัดนักแลฯ

พระศรีปริยัตโยดม วัดพัฒนาราม สุราษฎร์ธานี

ขนานที่ ๒ท่านให้เอา ผ้าแห้งที่สะอาดเช็ดบริเวณที่เป็นบาดแผลให้สะอาด เอาน้ำมันยาง กับ น้ำตาลทรายขาว ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้เอาอย่างละพอสมควรนำมากวนผสมกันแล้ว ใช้ทาบริเวณที่เป็นบาดแผลให้ทั่ว ใช้ผ้าแห้งที่สะอาดพันแผลไว้ให้สนิท ทิ้งไว้ ๗ วัน ในระหว่างนี้ห้ามแก้พันแผลออก และอย่าให้ถูกน้ำเด็ดขาด เมื่อครบ ๗ วันแล้ว แก้ผ้าพันแผลออก บาดแผลจะหายสนิท มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ

พระศรีปริยัตโยดม วัดพัฒนาราม สุราษฎร์ธานี

ขนานที่ ๓ท่านให้เอา ต้นน้ำค้างหมากดิบ จำนวนมากน้อยตามต้องการ นำมาล้างน้ำให้สะอาด ตำให้ละเอียด ผสมกับ เหล้า ใช้พอกบริเวณที่เป็นบาดแผล มีสรรพคุณรักษาบาดแผลให้หายได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระครูอ่วม วัดทองกลาง อ.โพธิ์ทอง อ่างทอง

ขนานที่ ๔ท่านให้เอา ต้นบัวบก จำนวนมากน้อยตามต้องการ นำมาล้างน้ำให้สะอาด ตำให้ละเอียด ใช้พอกบริเวณที่เป็นบาดแผล มีสรรพคุณจะช่วยสมานบาดแผลให้หายสนิทเป็นเนื้อเดียวกัน ชั่วระยะเวลาไม่นานเลย ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

ร.ต.อ. เปี่ยม บุญยะโชติ กรุงเทพมหานคร

ขนานที่ ๕ท่านให้เอา พิมเสน กับ สารส้ม ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้เอาอย่างละเท่าๆกัน นำมาบดให้ละเอียด ใช้โรยบริเวณที่เป็นบาดแผล มีสรรพคุณช่วยรักษาบาดแผลสด เช่น ถูกมีดบาด ถูกสุนัขธรรมดากัด เป็นต้น ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระครูทองอยู่ อายุวฑฺฒโน วัดหัวสำโรง อ.ท่าวุ้ง ลพบุรี

ขนานที่ ๖ท่านให้เอา ผักแว่นไทย ๑ ผักแว่นเทศ ๑ (บัวบกใบใหญ่ และ บัวบกใบเล็ก) หัวกระเทียม ๗ กลีบ เกลือทะเล (เกลือใส่แกง) ๗ เม็ด ตัวยาทั้ง ๔ อย่างนี้ นำมาตำให้ละเอียด ใส่กระทะเคี่ยวกับ น้ำมันมะพร้าว (มากพอสมควร) เคี่ยวให้สุกเหลือง ใช้น้ำยาใส่บาดแผลสด และเป็นยาป้องกันเกิดเป็นน้ำหนองด้วย มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ

เมื่อรักษาบาดแผลหายแล้ว ให้รีบเทยานี้ทิ้งทันทีฯ

พระบำรุง ปุณฺณธมฺโม วัดบางปรือ ตราด

ขนานที่ ๗ท่านให้เอา น้ำมันมะพร้าว ๑ ชาม ก๊วยเตี๋ยว พริกไทยร่อน ๗ เม็ด หัวกระเทียม ๗ กลีบ (ทุบพอแตก) ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้ นำมาใส่ในน้ำมันมะพร้าว เอาตะกั่วนม หนัก ๒ บาท นำมาเคี่ยวไฟให้ละลายแล้ว เทลงผสมในน้ำมันมะพร้าวนั้น ใช้ทาบริเวณที่เป็นบาดแผล มีสรรพคุณรักษาบาดแผลสด แผลเรื้อรัง ฝีตะมอย แผลหัวไส้ (ริดสีดวงทวารหนัก) ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระครูสมุทรวัฒนาทร วัดบางจะเกร็ง อ.เมือง สมุทรสงคราม
บทความก่อนหน้านี้ยารักษาแผลเน่าเปื่อยเรื้อรัง
บทความถัดไปยารักษาแผลเน่าเปื่อยเรื้อรัง