ขนานที่ ๑

ท่านให้เอา เปลือกมังคุด ที่ตากแห้งแล้ว นำมาฝนกันฝาละมีหม้อดิน ผสมกัน น้ำสะอาด หรือผสมกับ น้ำปูนใส (น้ำปูนแดงกินกับหมาก) ฝนให้น้ำยาข้นพอสมควร ใช้ทาบริเวณที่เป็นแผลพุพอง มีสรรพคุณรักษาแผลพุพอง ให้หายไปในเวลาไม่ช้า ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

สายใจ เพชรบุรี (หมอชาวบ้าน)

ขนานที่ ๒

ท่านให้เอา ใบต้นเต็งรัง จำนวนมากน้อยตามต้องการ นำมาตากแดดให้แห้ง บดให้ละเอียด ผสมกับ น้ำด่างทับทิม ให้น้ำยาข้นพอสมควร ใช้ทาบริเวณที่เป็นแผลพุพอง ใช้รักษาได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ

พระอธิการสนั่น ญาณุตฺตโร วัดหนองกี่ อ.หนองกี่ บุรีรัมย์
บทความก่อนหน้านี้ยารักษาแผลเน่าเปื่อยเรื้อรัง
บทความถัดไปยารักษาแผลกลายทุกชนิด