ท่านให้เอา ใบเสลดพังพอน จำนวนมากน้อยตามต้องการ นำมาล้างน้ำให้สะอาด ตำให้ละเอียด ผสมกับ สุรา ใช้พอกบริเวณที่เป็นฝี มีสรรพคุณบำบัดโรคฝีที่ฝ่ามือ ซึ่งมีอาการคันและปวดให้หายไป ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระครูพุทธฉายาภิบาล วัดพระพุทธฉาย สระบุรี
บทความก่อนหน้านี้ยารักษาโรคฝี
บทความถัดไปยารักษาฝีที่ราวนมหญิงและชาย