ขนานที่ ๑

ท่านให้เอา หัวหอมแดง (หัวหอมใส่แกง) กับ การบูร ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้นำมาตำผสมกันให้ละเอียด ให้พอกบริเวณที่เป็นบาดแผล มีสรรพคุณรักษาบาดทะยักและฝีตะมอย ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

ร.ต.อ. เปี่ยม บุญยะโชติ กรุงเทพมหานคร

ขนานที่ ๒ท่านให้เอา ต้นผักกระเฉด ๑ กำมือ นำมาล้างน้ำให้สะอาด ตำให้ละเอียด ผสมกับ สุรา คั้นเอาน้ำยาใช้รับประทาน ใช้กากยาพอกที่เป็นบาดแผล มีสรรพคุณรักษาบาดทะยักและฝีตะมอย ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

วิทยาทานสงวนนาม

ขนานที่ ๓ท่านให้เอา ข้าวเหนียวนึ่งสุก ๑ ปั้น ดอกชบา ๕ ดอก ขมิ้นอ้อย ๕ แว่น ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้ นำมาตำผสมกันให้ละเอียด ใช้พอกบริเวณที่เป็นบาดแผล ซึ่งเกิดจากถูกตะปูตำ หรือถูกของแหลมคมเป็นบาดแผล มีสรรพคุณรักษาอาการเจ็บปวดบาดแผลให้หายไปได้อย่างชะงัดนักแลฯ

ร.ต.อ. เปี่ยม บุญยะโชติ กรุงเทพมหานคร
บทความก่อนหน้านี้ยาป้องกันและแก้บาดทะยัก
บทความถัดไปยารักษาแผลเน่าเปื่อยเรื้อรัง